Projekty UE

Miło nam Państwu zakomunikować, iż Nasza Firma realizuje innowacyjny projekt: „Budowa społeczeństwa informacyjnego, wzrost konkurencyjności poprzez wdrożenie portalu partnerskiego do realizacji procesów B2B w firmie Dial Tone Sp. z o.o.”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Projekt jest realizowany w latach 2012-2014

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi: 344 370,00 zł

Kwota dofinansowania to 171 335,00 zł.

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest wdrożenie Portalu Partnerskiego, który będzie obsługiwał procesy biznesowe objęte systemem B2B pomiędzy wnioskodawcą a Partnerami Biznesowymi, takie jak:

1.Zlecenie do obsługi windykacyjnej i przyjęcie zleceń (import zleceń).

2.Realizacja harmonogramów obsługi założonych przez wnioskodawcę (obsługa zleceń).

3.Przyjęcie informacji o wpłatach, korektach, umorzeniach, innych aktualizacjach oraz odpowiedzi

w sprawie reklamacji na skutek podjętych działań (aktualizacja spraw).

4.Rozliczenia.

5.Przekazanie przez wnioskodawcę raportów z wyników prowadzonych działań do Partnerów

(raportowanie).

6.e-sąd uzyskanie egzekucyjnego nakazu zapłaty.

Po wdrożeniu nowego systemu Partner Biznesowy otrzyma specjalne konto w systemie, w którym będą rejestrowane wszystkie zdarzenia związane z jego kontaktami z firmą Dial Tone Sp. z o.o.

Za pośrednictwem Portalu Biznesowego, Partner Biznesowy będzie mógł, między innymi: otrzymywać informacje/raporty dotyczące rozliczeń realizacji zlecenia, przekazywać dane w bezpiecznych protokołach zgodnie z zaleceniami GIODO, rejestrować zlecenia przeznaczone do realizacji, składać zlecenia nawiązania kontaktu ze wskazanym dłużnikiem, zarządzać w stopniu udostępnionym przez wnioskodawcę realizowanym zleceniem, otrzymywać informację o stanie rozliczenia, zarządzać aktualizacjami, zdobywać wiedzę o usługach, , składać zlecenia na wykonanie usług dodatkowych. Dodatkowo Partner Biznesowy otrzyma możliwość śledzenia historii współpracy, generowania udostępnionych raportów, uzyskiwania wiedzy o dłużnikach (raporty).

 


button2

ZAPYTANIA AKTUALNE

button2

ZAPYTANIA ARCHIWALNE

 


IG UE

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość