Witamy w strefie klienta

Jeżeli chcesz dołączyć do grona naszych Klientów tutaj znajdziesz informacje o głównych produktach oferowanych przez Dial Tone Sp. z o.o.

Windykacja polubowna:

Usługa polubownej windykacji obejmuje obsługę spraw na różnym etapie ich przeterminowania. Celem podjętych na etapie polubownym działań jest osiągnięcie jak najwyższej skuteczności tak by zminimalizować koszty ewentualnej ich obsługi na drodze postępowania sądowego.

W procesie obsługi zleceń wykorzystujemy takie narzędzia jak: listowne wezwania do zapłaty, sms-y głosowe oraz tekstowe, e-maile w postępowaniach grupowych, cykliczne kampanie telefoniczne po dokonanej weryfikacji spraw pod względem aktualnych danych kontaktowych do dłużnika. W wytypowanych sprawach działania biurowe mogą być wspierane obsługą spraw przez doświadczonych windykatorów terenowych.

Harmonogram działań dobierany jest indywidulanie do potrzeb Klienta oraz w zależności od wewnętrznych procesów biznesowych zachodzących w organizacji Klienta.

Obsługa spraw na etapie sądowym i egzekucyjnym:

W przypadku gdy obsługa spraw na etapie polubownym nie przynosi efektów w postaci odzyskania wierzytelności, proponujemy obsługę sprawy na etapie sądowym a następnie egzekucyjnym.

Uzyskanie nakazu zapłaty następuje w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU) bez potrzeby gromadzenia i przekazywania dokumentacji papierowej co minimalizuje koszty związane z postępowaniem sądowym.

Proces obsługi zleceń możemy wesprzeć dodatkowymi działaniami windykacyjnymi na etapie przedegzekucyjnym, które ograniczają koszty ewentualnego postępowania egzekucyjnego. Dla zadłużeń nieuregulowanych na tym etapie wszczynamy postępowanie egzekucyjne.

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów oraz zmieniającym się trendom rynkowym poszerzamy zakres swoich usług o inne usługi będące wsparciem dla firm szukających rozwiązań związanych z windykacją lub bliskich tej dziedzinie opartych na bezpośrednim kontakcie.


Jeśli jesteś zainteresowany świadczonymi przez Dial Tone Sp. z o.o. usługami skontaktuj się z nami pod numerem: 22 270 09 72 Lub prześlij zapytanie na e-mail:
ds@dialtone.pl

- NIE POBIERAMY ŻADNYCH OPŁAT WSTĘPNYCH!

- CZYNNOŚCI WINDYKACYJNE PROWADZIMY NA WŁASNY KOSZT I RYZYKO.