logo

Potrzebujesz pomocy?

+48 22 270 09 79
Strona główna Polityka prywatności

Polityka prywatności

 1. WSTĘP – definicje

Administrator – Administratorem Państwa danych osobowych (ADO lub Spółka) jest Dial Tone spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnicka 48G, 54-202 Wrocław, posiadająca nr KRS: 0000397334, REGON: 145805375, NIP: 1231262166, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: kontakt@dialtone.pl lub dzwoniąc na numer: (+48) 717388600. Spółka należy do grupy kapitałowej E-Kancelaria Grupa Prawno – Finansowa Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnicka 48G, 54-202 Wrocław, NIP 8992802119, KRS 0000646101, REGON 365832999.

Dane osobowe – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Przetwarzanie danych – oznacza jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych osobowych.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

Serwis – strona internetowy działająca pod adresem https://dialtone.pl/.

Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu lub usług czy funkcjonalności opisanych w niniejszej Polityce.

Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

 1. ZASADY ZBIERANIA I PRZETWARZANIE DANYCH
 2. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z serwisu, ADO przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług a także przetwarza informacje o aktywności Użytkownika w serwisie.
 3. Przetwarzane dane osobowe są zabezpieczone w szczególności w zakresie:
  1. poufności,
  2. dostępności,
  3. integralności,
  4. i rozliczalności.
 4. Dane osobowe są przetwarzane:
  1. zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,
  2. w sprecyzowanych, wyraźnie i prawnie uzasadnionych celach,
  3. tylko w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla osiągnięcia celu ich zbierania,
  4. w formie aktualnej, umożliwiającej identyfikację osoby, przez czas niezbędny dla realizacji celu ich zbierania, a w razie potrzeby są uaktualniane, aby dane nieprawidłowe zostały usunięte lub sprostowane,
  5. w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą przez ograniczony okres, nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane,
  6. w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo przed ich nieuprawnioną zmianą czy zniszczeniem,
  7. w sposób umożliwiający wykazanie przestrzegania powyższych zasad.
 5. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe:
  1. na podstawie przepisów prawa polskiego lub prawa UE,
  2. na podstawie uzasadnionego interesu,
  3. w ramach wykonywania umowy,
 6. Jeżeli ADO nie przetwarza danych na podstawie przesłanek określonych w pkt. 4, to podstawą przetwarzania danych jest zgoda uzyskana od właściciela danych. Zgoda wyrażana jest samodzielnie, świadomie i dobrowolnie na podstawie oświadczenia, w formie tradycyjnej lub elektronicznej. Formuła zgody jest przedstawiona przejrzyście i przystępnie dla każdej osoby fizycznej odpowiednio do jej wieku. Każda zgoda zawiera ponadto, zakres i cel przetwarzania danych. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 1. ZAKRES GROMADZONYCH DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkowników są zbierane poprzez:

 1. Korzystanie z serwisu – podczas interakcji z serwisem mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii. Dane te są przetwarzane:
  1. w celu świadczenia usług w zakresie udostępniana treści zgromadzonych w serwisie, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność przetwarzania do zawarcia, a następnie realizacji umowy;
  2. w celach analitycznych i statystycznych polegających na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, ich preferencji oraz poprawy stosowanych funkcjonalności serwisu, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora przejawiający się w udoskonalaniu swojego produktu oraz treści na stronach internetowych;
  3. w celach marketingowych, które mogą polegać na wyświetlaniu dostosowanych do Użytkownika treści, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda.
 • Formularz kontaktowy – w celu wysłania zapytania, Użytkownik podaje imię, numer telefonu oraz adres e-mail i wpisuje zapytanie do formularza. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do obsługi Państwa zapytania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1lit. f RODO – niezbędność danych do udzielenia odpowiedzi co stanowi usprawiedliwiony interes Administratora danych. Jeżeli przesłane zapytanie dotyczy usług Spółki, to podstawą prawną przetwarzania danych w tym procesie jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność przetwarzania do podjęcia działania na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 • POLITYKA COOKIES I PODOBNE TECHNOLIGIE
 • Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na urządzeniach Użytkowników korzystających z serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora serwisu.
 • Cookies (ciasteczka) – stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
 • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia Użytkownika tylko przez czas działania przeglądarki internetowej. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia Użytkownika do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki te są standardowo stosowane w celu personalizacji kolejnej wizyty Użytkownika i nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji, chyba że konfiguracja urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików cookie po zakończeniu sesji urządzenia.
 • Cookies własne – wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.
 • Cookies zewnętrzne – informacje pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług (np. wyszukiwania albo map umieszczanych na stronie). Ten rodzaj cookie pozwala dostosowywać treści do preferencji i zwyczajów ich użytkowników.
 • Wykorzystujemy cookies w następujących celach:
 • „konieczne” pliki cookies – są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony np. pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji.
 • „funkcjonalne” – te pliki cookies pomagają nam udoskonalać witrynę, dostarczając informacji o korzystaniu z niej przez użytkowników. W niektórych przypadkach pliki te umożliwiają szybsze przetworzenie żądania i pozwalają zapamiętać wybrane preferencje witryny.
 • „reklamowe” pliki cookies – pozwalają naszym autoryzowanym partnerom zewnętrznym zrozumieć, jak używany jest Serwis oraz jakie rodzaje ofert najbardziej Cię interesują. Bez tych plików cookie nie będziemy mogli udostępniać żadnych ofert w mediach społecznościowych, a nasi partnerzy reklamowi nie będą mogli wyświetlać dopasowanych reklam na zewnętrznych witrynach.
 • Dane statystyczne – Administrator oraz serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania serwisu.
 • Cookies zewnętrzne używane na stronie – Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki cookie na urządzeniach Użytkownika:
 • _ga – narzędzie analityczne firmy Google, które zbiera informacje związane z aktywnością na stroniew celu analizy liczby odwiedzających do tworzenia statystyk i raportów, jednak nie jesteśmy w stanie Państwa zidentyfikować po tych danych, gdyż informacje są anonimowe dzięki losowo generowanym numerom w celu identyfikacji unikalnych użytkowników. Cookies funkcjonalne, okres przechowywania 2 lata;
 • _gid – cookie instalowany przez Google Analytics. Służy do przechowywania informacji o sposobie korzystania ze strony IT Academy przez użytkowników, dzięki czemu administrator może wiedzieć jak działa jego strona internetowa. Zbiera anonimowe takie statystyczne dane jak np. liczba odwiedzających czy informację skąd użytkownik wszedł na stronę. Cookies funkcjonalne, usuwane po 1 dniu;
 • _gat – narzędzie instalowane przez Google Universal Analytics w celu ograniczenia liczby żądań i ograniczenia gromadzenia anych w witrynach o dużym ruchu. Cookies sesyjny;
 • _fbp – cookies reklamowy wgrywany przez Facebooka w celu wyświetlania reklam, gdy są one na Facebooku lub platformie cyfrowej obsługiwanej przez reklamy Facebook po odwiedzeniu tej witryny. Okres przechowywania 2 miesiące;
 • fr – cookie reklamowy, wgrywany przez Facebook w celu wyświetlania użytkownikom odpowiednich reklam oraz mierzenia i ulepszania reklam. Plik cookie śledzi również zachowanie użytkownika w Internecie na stronach, które mają Facebook pixel lub wtyczkę społecznościową Facebooka. Okres przechowywania 2 miesiące.
 • Administratorem danych zbieranych przez Google Analytics oraz Google Ads jest Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, która to spółka posiada politykę prywatności pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl. Google LLC przetwarza również dane związane z formularzem typu quiz (pkt. III.2.). Kod firmy Google można zablokować ich autorskim programem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners. Reklamowe cookies Google  https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl. Do Google LLC należą również pliki cookie w domenie doubleclick.net.
 • Administratorem danych zbieranych przez serwis społecznościowy Facebook, jest Meta Platforms Ireland Ltd, 4 GRAND CANAL SQUARE, GRAND CANAL HARBOUR, D2 Dublin, IRELAND, phone: +0016505434800 fax:  +0016505435325, datarequests@fb.com; https://www.facebook.com/help/contact/2032834846972583 – informacje o uzyskaniu danych; polityka prywatności – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy.
 • Użytkownik w każdej chwili może zmienić samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików cookies swojej przeglądarki.  Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:
 • Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
 • Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
 • Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4027947/windows-delete-cookies
 • Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 • Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
 • Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
 1. Ograniczenie zapisu i dostępu do plików cookie na urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji serwisu.

IV. Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Prawo dostępu do danych – ADO umożliwia dostęp do przetwarzanych danych osobowych każdemu właścicielowi danych na podstawie złożonego wniosku. Po potwierdzeniu tożsamości, kopia danych udostępniona jest za pomocą tego samego kanału, przez który wpłynął wniosek: elektronicznie lub drogą tradycyjną. ADO ma prawo odmówić dostępu do części lub całości danych, które są przetwarzane w przypadku, gdy wniosek jest nieuzasadniony lub w przypadku nadmiernego stosowania tego prawa. W przypadku odmowy ADO wskazuje jej powód i w tej samej formie, w której otrzymał wniosek, informuje o swojej odmowie.
 • Prawo poprawiania danych – ADO umożliwia poprawianie właścicielowi swoich danych osobowych na podstawie złożonego wniosku. Po potwierdzeniu tożsamości, dane są modyfikowane a informacja o tym jest udzielana za pomocą tego samego kanału, przez który wpłynął wniosek: elektronicznie lub drogą tradycyjną. ADO ma prawo odmówić modyfikacji części lub całości danych, które są przetwarzane w przypadku, gdy wniosek jest nieuzasadniony lub w przypadku nadmiernego stosowania tego prawa. W przypadku odmowy ADO wskazuje powody odmowy i w tej samej formie, w której otrzymał wniosek.
 • Prawo do cofnięcia zgody – jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo do jej cofnięcia w każdym czasie. Jednakże cofnięcie zgody ma skutek od momentu złożenia takiego oświadczenia i nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez ADO zgodnie z prawem przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, jednakże uniemożliwić dalsze korzystanie z usługi lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem świadczone są jedynie za zgodą Użytkownika.
 • Prawo do bycia zapomnianym – ADO umożliwia właścicielowi usunięcie swoich danych osobowych ze wszystkich rejestrów ADO na podstawie złożonego wniosku. Po potwierdzeniu tożsamości, w przeciągu 30 dni dane są usuwane a informacja o tym jest udzielana za pomocą tego samego kanału, przez który wpłynął wniosek: elektronicznie lub drogą tradycyjną. ADO ma prawo odmówić usunięcia części lub całości danych, które są przetwarzane w przypadku, gdy wniosek jest nieuzasadniony lub w przypadku, w którym przepisy prawa polskiego lub UE nakazują zachowanie takich danych. W przypadku odmowy ADO wskazuje powody odmowy w tej samej formie, w której otrzymał wniosek.
 • Prawo do sprzeciwu – ADO umożliwia właścicielowi danych osobowych wyrażenie sprzeciwu w zakresie przetwarzania części lub całości swoich danych osobowych. Dane Osobowe dla których wniesiono skutecznie sprzeciw nie są wykorzystywane ani przetwarzane przez Administratora. Jeżeli wykorzystanie danych jest niezbędne ze względu na prawnie uzasadnione interesy administratora lub strony trzeciej, ADO ma obowiązek udowodnienia, że przetwarzanie przez niego tych danych jest konieczne i prawnie uzasadnione.  W przypadku odmowy realizacji sprzeciwu ADO wskazuje powody odmowy w tej samej formie, w której otrzymał wniosek.
 • Prawo do przenoszenia danych – umożliwia właścicielowi przeniesienie swoich danych osobowych do innego (wskazanego) podmiotu (innego administratora danych osobowych) na podstawie złożonego wniosku. Po potwierdzeniu tożsamości, w przeciągu 30 dni dane są przekazywane a informacja o tym jest udzielana za pomocą tego samego kanału, przez który wpłynął wniosek: elektronicznie lub drogą tradycyjną. ADO ma prawo odmówić przekazania części lub całości danych, które są przetwarzane w przypadku, gdy wniosek jest nieuzasadniony lub w przypadku, w którym przepisy prawa polskiego lub UE nakazują zachowanie takich danych. Gdy ADO odmówił przekazania danych, wskazuje powody odmowy i w tej samej formie, w której otrzymał wniosek, informuje o swojej odmowie.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarza ADO, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Odbiorcy danych osobowych
 • W związku z przynależnością do grupy kapitałowej, Spółka przekazuje dane dotyczące Serwisu do innych spółek znajdujących się w grupie w zależności od kompetencji i w celu realizacji zadań związanych ze świadczeniem usług dostępności Serwisu.
 • W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych.
 • W związku korzystaniem z narzędzia analitycznego Google Analytics, anonimowe dane statyczne zbierane za pośrednictwem niniejszego serwisu przewarzane są przez Google LLC,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
 • W związku z korzystaniem z narzędzi analitycznych firmy Meta, anonimowe dane statyczne zbierane za pośrednictwem niniejszego serwisu przewarzane są przez Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Ireland.
 • Dane użytkowników mogą zostać przekazane właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 • Okres przechowywania danych
 • W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, to dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania (usunięcia plików cookies) lub przez czas wskazany w pkt. IV.6.
 • W przypadku danych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu, do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu, lecz nie dłużej niż jest to niezbędne w zakresie realizacji celu przetwarzania.
 • ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI
 • Administrator zastrzega sobie prawo aktualizacji niniejszej Polityki bez konieczności informowania o tym użytkowników.
 • Wprowadzone zmiany w Polityce zawsze będą publikowane na tej stronie.

Oddzwonimy do Ciebie!

Zostaw numer telefonu, i w krótkim czasie nasz specjalista skontaktuję się z Tobą